Skal reformationen virkelig fortsætte? Om Martin Luther og hans betydning for os i dag

 

Tirsdag den 5. september kl. 19.30 Menighedssalen ved Grindsted Kirke

Ved cand. theol. Karsten Nissen, tidligere biskop for Viborg Stift

 

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år omkalfatrede kirke og samfund i en stor del af Europa.

Foredraget belyser, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden skildres reformationens politiske, kulturelle og social betydning for det danske samfund.

 Deltagelse er gratis.

Karsten Nissen